Kom sikkert hjem

Vi skal alle kunne komme sikkert hjem, både fra skole, arbejde og fritidsaktiviteter. Derfor er jeg glad for at Teknik- og klimaudvalget i år har prioriteret 7 millioner ekstra kroner årligt, til øget vedligehold af vores infrastruktur. 7 millioner er mange penge, men det er ikke nok, derfor er det vigtigt at der politisk fortsat prioriteres penge, til området. Vores cykelstier, fortove, vejafvanding og veje trænger til et gevaldigt løft.

Det er derfor også ok at investere i asfalt! Ja som ansvarlig politiker, er det faktisk nødvendigt, at investere i opgradering og vedligehold af eksisterende infrastruktur. For hvis ikke veje og cykelstier er i orden, kan vores børn ikke komme sikkert hjem fra skole, derfor er det også vigtigt at flere af disse områder bliver tildelt flere midler end i dag.

Flere af de mennesker jeg taler med rundt omkring i kommunen, påpeger jævnligt at der mangler både vedlige- og renhold, og det er bare så ærgerligt når nu vi bor i en ellers helt fantastisk kommune. Derfor mener jeg, at flere frie midler bør gå til ”asfalt” så vi alle kan blive ved med at komme sikkert hjem.

Tobias Kristian Jensen Jørgensen &