Kolding Havn

Mere by, grønnere erhvervshavn, det er titlen på den vision der danner rammen om det geografisk største udviklingsprojekt i Kolding bys historie.
Hvordan balancerer man byudvikling med en fortsat erhvervsudvikling, der skaber gunstie rammer for såvel virksomhederne som lokalbefolkningen på Kolding havn?

Vi har en havn i Kolding, som bidrager med både arbejdspladser og skattekroner, derfor skal havnens virksomheder have tryghed omkring deres rammer – det skaber lyst til nye investeringer og fortsat udvikling af byens erhvervshavn. Der skal være helt klare linjer for den fremadrettede drift på havnen, for det betyder flere jobs og dermed kroner i kommunekassen.

Kolding havn ønsker oprigtigt at invitere byen mere indenfor, jeg mener derfor at en havnepark en god start. Det vil være med til at skabe et “helle sted”, som alle byens borgere frit kan benytte. En Havneparken skal etableres i et tæt samarbejde mellem byen og havnen. Tænk bare en bynær park, hvor der kunne afholdes arrangementer i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner, eller Streetfood sammen med byens restauratører, eller andre typer boder med shopping muligheder.

Tobias Kristian Jensen Jørgensen &