Koldings vision – vi designer livet via iværksætteri er vigtig. Iværksætteri, entreprenørskab eller foretagsomhed er ikke bare en af de vigtigste kompetencer i fremtiden – det er også en metode til at skaber mere motivation, nyskabende og involverende undervisning i tråd med tankerne i folkeskolereformen om den åbne folkeskole.

Flere iværksættere: Iværksættere skaber mange jobs. Alene i Kolding Kommune skaber de 450 nye job om året – vel og mærke de iværksættere, der har overlevet 5 år. Det er derfor et vigtigt bidrag til at skabe flere jobs.

Iværksætteri gir læring:  Erfaringerne viser at iværksætteri på skemaet er spændende undervisning, hvor nye kompetencer og det faglige fra andre fag bliver sat i spil – og ikke mindst bliver de elever, der ikke altid er de fagligst dygtige, ofte meget motiverede af en praktisk, kreativ og virkelighedsnær undervisning.

Mere iværksætteri på skemaet Vi skal derfor sætte fokus på hvordan vi får meget mere iværksætteri på skemaet – både via events og den årlige iværksætteruge – men også i hverdagens undervisning, hvor iværksætteri får nogle af alle de andre fag til at give mere mening… og det giver da rigtig god mening!

Merete Due Paarup
Kolding Byråd
Børn- og uddannelsesudvalget