Ingen forskel på kommunal og privat pasningsordning

Det har i et stykke tid ikke været tilladt at kalde en privat pasningsordning for dagplejer, som benævnelsen også er hos kommunen. Det er en forskel, og det er langt fra den eneste. Var du klar over, at private og kommunale pasningsordninger ikke må besøge hinanden, så børnene kan lege sammen? Det må de kun, hvis det er private pasningsordninger eller ditto kommunale. Vidste du at forældre selv skal betale fuld pris den første måned, hvorimod det kommunale bidrag allerede er fratrukket i den kommunale pasning? Da vores private pasningsordning ville have kommunen involveret i vores søns sag, pga. nogle udfordringer, fik hun at vide, at hvis dagplejeren var kommunalt ansat, ville hun selv kunne søge hjælp. Der er åbenbart en form for diskrimination mellem private og kommunale pasningsordninger. Der skal og må ikke være forskel mellem de forskellige pasningsordninger, og private aktører skal derfor have nøjagtig de samme vilkår som de kommunale, også omvendt. Der skal ikke gøres forskel, for i sidste ende går det ud over vores børn.

Niels Henning Bladt &