Indkaldelse til opstillingsmøde – valg af folketingskandidat for Kolding Nord-kredsen

Der indkaldes til opstillingsmøde for valg af folketingskandidat for Kolding Nord kredsen dvs. Lunderskov Vælgerforening og Kolding nord for åen.

Opstillingsmødet afholdes på KUC, Ågade 27, 6000 Kolding, onsdag den 29. november 2023 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Valg af dirigent.
  4. Præsentation af folketingskandidat(er).
  5. Valg af folketingskandidat

 

Følgende opstilling procedure er blevet vedtaget af kredsbestyrelsen

Det er ikke muligt at melde sit kandidatur på opstillingsmødet den 29. november 2023. Ønsker man at være kandidat, skal man melde sit kandidatur senest den 14. november 2023 kl. 23:59 til kredsnæstformand Søren Møller pr. mail soeren.moeller@gmail.com

Alle medlemmer bosat i Kolding Nord kredsen (Lunderskov Vælgerforening og Kolding nord for åen) der har betalt deres kontingent min. 30 dage før opstillingsmødet, har stemmeret.

Nye medlemmer bosat i Kolding Nord kredsen (Lunderskov Vælgerforening og Kolding nord for åen) skal have betalt kontingent senest 30 dage før opstillingsmødet for at have opnået stemmeret jf. Venstres nye vedtægter.

 

Vel mødt til en god aften

Venlig Hilsen
Kredsbestyrelsen i Kolding Nord kredsen