Hvor mange regler kan vi undvære?

Vi skal af med det unødvendige bureaukrati. Evigt voksende mængder af regler og bureaukrati gør alt for ofte arbejdet alt for bøvlet, og giver medarbejderne for lidt tid til af fokusere på dem, de egentlig er ansat for, nemlig børnene, de ældre eller handicappede.

Vi vil invitere alle medarbejdere – ikke begrænset til enkelte fagområder – til at dele deres oplevelser med bøvl og bureaukrati, så vi kan gøre op med de ting, der gør arbejdet unødigt besværligt, som ødelægger arbejdsglæden og tager tid fra det, der burde være den egentlige opgave. Kolding skal have sit eget frihedsprojekt, hvor man kan anmelde regler for at være for bøvlede, for dyre eller forældede. Og kan vi ikke forklare nytten af den pågældende regel, skal den væk.

Fremgangsmåden er simpel: Er det en kommunal regel, så afskaffer vi den. Er det en national regel, så sender vi den videre til kollegaerne på Christiansborg. Er det noget, EU har fundet på, så involverer vi Koldings medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen, og får ham til at tage den op i EU.

Eva Kjer Hansen &