Kolding Kommunes byggesagsafdeling knokler. Det er vigtigt med hurtig sagsbehandling af byggesager når det gælder tiltrækning af både borgere og erhvervsvirksomheder.

MÅLRETTET: Lean af processerne og omorganisering og flere medarbejdere har nu sikret at vi for første gang i næsten to år overholder vores servicemål om, at der højst må gå seks uger, fra kommunen har modtaget alt det nødvendige materiale til sagsbehandlingen, til bygherren står med en byggetilladelse i hånden.

TASKFORCE: Man har derudover nedsat en særlig task force, som sikrer, at der fra start i større erhvervsbyggesager er en følgegruppe af eksperter fra relevante afdelinger.

LEAN og HÅRDT ARBEJDE: Man har efterset alle processer og omstruktureret, så byggesagsprocesserne bliver optimeret og derudover har en række medarbejdere i byggesagsafdelingen i foråret og efter sommerferien også knoklet i weekender for at fjerne en pukkel af ventende sager

EKSTRA HÆNDER: Man har desuden fra september ansat fire nye medarbejdere i byggesagsafdelingen.

BOOM: Der har i samme periode været mange flere byggesager. 
2013: 1275 sager. 2014: 2049 sager. 2015 frem til ultimo oktober: 1818 sager, hvilket er 67 pct. flere end på samme tidspunkt i 2013 og 5 pct. flere sager end på samme tid i 2014.

Det er en målrettet indsats, der har båret frugt. 
Flot arbejde!

Merete Due Paarup
Kolding Byråd