Grundlovs tale 2024

AF: Folketingskandidat i Kolding kredsen Tobias Jørgensen.

Kære venner, kære alle sammen

Velkommen til denne særlige dag, hvor vi fejrer 175-året for Grundlovens vedtagelse. Og hvilken bedre ramme for denne fejring end Skamlingsbanken, dette historiske sted, som har været vidne til mange af vores lands vigtigste taler og samlinger.

Den 5. juni 1849 blev Grundloven underskrevet, og med den startede et nyt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, hvor frihed, demokrati og lighed blev grundlæggende værdier. Men lad os også huske, at 1849 var et skelsættende år ikke blot på grund af Grundloven, men også på grund af de dramatiske begivenheder under Treårskrigen. D. 23. april fejrer Kolding kommune Slaget ved Kolding i 1849 det er en af disse begivenheder, hvor vi mindes de danske soldater der kæmpede heroisk for at forsvare vores land. Dette slag symboliserer den modstandskraft og vilje til frihed, som Grundloven senere skulle bygge videre på.

Skamlingsbanken har spillet en central rolle i vores kamp for at bevare det danske sprog og kultur, især i Sønderjylland. Her samlede modige sjæle sig for at tale for friheden og vores nationale identitet, inspireret af de samme værdier som vores soldater kæmpede for ved Kolding.

Grundloven er ikke blot et dokument; det er et løfte til os selv og til fremtidige generationer om at værne om frihed og retfærdighed. Gennem 175 år har disse værdier formet vores samfund og vores måde at leve på. Men frihed og demokrati er ikke givet; Det ser vi med al tydelighed hvis vi kigger ud i verden, ja faktisk behøver vi kun kigge i Europa; Frihed og Demokrati det er noget, vi skal kæmpe for og deltage aktivt i. Vores stemmer og vores engagement er afgørende for, at demokratiet kan blomstre.

Vi står over for nye udfordringer i dag. Klimaforandringer, teknologisk udvikling og globalisering kræver, at vi tænker nyt og handler hurtigt. Men vi skal altid huske vores grundlæggende værdier. Det er vores kompas i en verden, der konstant forandrer sig.

Det taget i betragtning, så er det et særligt vigtigt valg der står foran os den 9. juni, hvor vi skal stemme til Europa-Parlamentet. Dette valg er en mulighed for os til at påvirke Europas fremtid og sikre, at de værdier, vi holder kære, også bliver fremmet og beskyttet på tværs af vores kontinent. Danmark er en del af et større fællesskab, og vores stemmer er afgørende for, hvordan vi sammen kan håndtere de udfordringer, vi står overfor – fra klimaforandringer til økonomisk stabilitet og menneskerettigheder.

Social sammenhængskraft og inklusion er også nøglen til et stærkt samfund. Uanset hvor vi kommer fra, og hvem vi er, skal vi føle, at vi har en plads i dette fællesskab. Vi skal sikre, at alle har mulighed for at deltage og bidrage, og vi skal forvente at alle med den mulighed både deltager og bidrager.

Når vi ser fremad, må vi også huske vores rolle på den internationale scene. Danmark skal fortsætte med at arbejde sammen med andre lande for at løse de globale udfordringer, vi står over for. Sammen er vi stærkere. Dette er ikke kun relevant på nationalt plan, men også i vores engagement med EU. Ved at deltage i valget til Europa-Parlamentet bidrager vi til et stærkere og mere sammenhængende Europa.

Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at værne om vores demokrati. Vær aktive medborgere, stem, deltag, og gør jeres stemmer hørt – både i vores nationale valg og i det kommende Europa-Parlamentsvalg. Det er gennem vores fælles indsats, at vi kan sikre, at de næste 175 år bliver lige så stolte og frie som de sidste.

Lad os fejre denne dag med stolthed, glæde og håb for fremtiden. Skål for Grundloven, Kolding og for Danmark!

Tak for ordet.

Se talen her