Ny genbrugsstation til Grøfteskrald i Jordrup

Det er utrolig så meget skrald der bliver smidt i vores grøftekanter. Mange borgere tager ansvar og samler skrald op når man er på søndagsgåtur eller lufter hunden. Men det er svært at komme af med affaldet, da genbrugsstationerne kun modtager sorteret affald. Det har flere borgere oplevet i jordrup på det seneste og har delt både billeder af affaldet og deres frustrationer med ikke at kunne komme af med det på genbrugspladsen.

Vi har derfor sat det på dagsordenen i teknikudvalget for at få en drøftelse af hvordan vi gør det lettere for ”affaldssamlere” at komme af med affaldet.

Og mens vi venter på debatten og en løsning har vi taget initiativ til en ny ”genbrugsstation” i Jordrup, hvor lokale borgere kan komme af med det blandede Grøfteskrald, mens der arbejdes på en løsning. Den ligger ved Asgers gård på Fynslundvej 60 og er mærket ”GRØFTESKRALD”, så lover vi at sortere affaldet og indlevere det på genbrugsstationen.

Grøftekantsvineri er svineri på mange måder. Dels er det forurening af vores fælles natur fx en dåse nedbrydes først efter 500 år. Dels går der rigtig mange mandetimer til at holde rent. I Kolding kommune brugers ca. 4,50 mio. kr. i arbejdskraft på renholdelse af offentlige arealer. Det er penge der kunne bruges meget bedre end til bare at samle affald op.

Den bedste løsning ville jo være, at folk lod være med at kaste skrald og kombineret med at emballage bliver biologisk nedbrydeligt – men mens vi venter på bedre opførsel og grøn bølge, så har vi en opgave.

Se mere her og lyt med på P4 fra morgenstunden.

http://www.tvsyd.dk/artikel/politikere-aabner-genbrugsstation-groefteskrald

Asger Christensen og Merete Due Paarup