Godt nytår og tusind tak for din støtte til Venstre

Kære medlem

Godt nytår og tusind tak for din støtte til Venstre.

Vi giver dig snart et ring for at blive klogere på dine forventninger til Venstre. Både til det organisatoriske, men også til det politiske arbejde.
Hvordan kan vi inddrage dig noget mere i den politiske samtale om udviklingen i Kolding og i Danmark. Er der emner, som du er særlig interesseret i? Skal vi lave flere debataftener eller nedsætte politiske arbejdsgrupper? Hvordan får vi i det hele taget gjort det politiske arbejde mere vedkommende og relevant for flere?
Og måske kender du nogen, der også vil være en del af Venstre.

Vi glæder os til snakken med dig.

En særlig stor tak skal lyde til de mange, der gjorde en kæmpe indsats her i valgkampen. Plakater, pjecer og poser i lange baner er blevet delt ud med smil og godt humør. I stod tidligt op og gik sent i seng. Mange kiggede ind i valgbutikken til en snak og en småkage. Så herligt. Også stor tak til de kandidater, der ikke blev valgt. I bidrog stærkt til at vi samlet fik et godt resultat.

På den kommunale front er vi for længst i arbejdstøjet. Forud for valget præsenterede vi en 100-dags plan med 14 initiativer, som vi ville tage fat på med det samme. Det er initiativer, der kan gøre en positiv forskel, så nu vil vi se, om vi kan finde opbakning i byrådet til initiativerne. For eksempel skal vi have sikret det fri valg på børneområdet. I dag må et barn i en privat pasningsordning tilsyneladende ikke besøge en kommunaldrevet børnehave, ligesom børene ikke har samme adgang til faciliteter, der er betalt af skattekroner.

Alle forslagene kan ses i denne artikel på JV:
https://jv.dk/artikel/venstre-er-trukket-i-arbejdst%C3%B8jet-vil-bombardere-ny-borgmester-med-forslag-fra-dag-et?fbclid=IwAR2xd—gEVoyMkZ_3WqMIhol7s4LgVeyK3WdcGeAEgRiova_2U_n6SRR6c

På landsplan fik Statsministeren sat en stærk politisk dagsorden med hendes nytårstale. Her kan man kun glæde sig over, hvor meget hun er vendt på en tallerken og nu lytter til Venstres forslag:

Da vi foreslog en afgift på CO2 kaldte regeringen det for en “skrivebordsøvelse” og var imod. Da vi foreslog en lavere dimittendsats var det helt galt, nu siger Statsministeren det samme. Færre regler og mindre bureaukrati i ældreplejen, nemmere at hente udenlandsk arbejdskraft hertil og skrappere krav til kvinder af anden etnisk baggrund, hvis de vil modtage sociale ydelser, er alt sammen ting, vi har presset på for at få gennemført.

Herligt at det nu ser ud til at vi har et flertal for sådanne fornuftige forslag.

FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer.

Så er valget overstået for denne gang. Det har været en utrolig intens valgkamp, og som I ved med stor opmærksomhed fra stort set alle medier. Vi har i Venstre kørt en rigtig fin valgkamp, fået udarbejdet et godt valgprogram, været med på alle valgmøder, deltaget aktivt på de sociale medier, med andre ord er jeg godt tilfreds med den indsats, vi har leveret. Det resulterede også i et godt valgresultat med 9 mandater. Nuvel, det er 4 færre end sidste gang, men vi ved alle, at vi havde en utrolig populær Borgmester, der som bekendt trak 12.000 personlige stemmer. Dem havde vi kalkuleret med ville blive halveret, så selvom Venstre ikke stod alt for stærkt landspolitisk heller, så kan vi kun være tilfredse med resultatet.

Vi er til gængæld ikke tilfredse med konstitueringen, hvor Konservative rendte fra en klar aftale fra mandag den 15. november, hvor aftalen var, at vi skulle mødes kl. ca. 21.30, når vi kendte resultatet, hvis der var blåt flertal, for at tale om en mulig blå konstituering. Det skete som bekendt ikke, og de end ikke orienterede os, inden de gik offentlig ud og proklamerede, at der var indgået en aftale med de røde partier. Det er vi naturligvis stærkt utilfredse med.

På trods af det valgte vi at gå konstruktivt til værks og indledte forhandlinger med dem omkring udvalgsposter. I første omgang blev vi tilbudt en enkelt formandspost og en næstformandspost, hvilket vi øjeblikkeligt afslog. De kommende dage forhandlede vi så, og det endte, som I ved, med at vi fik 3 formandsposter samt formand for Børne og Unge udvalget, samt 3 næstformandsposter. Det var i den givne situation det bedste, vi kunne opnå. Vi går nu i arbejdstøjet og vil være konstruktive i vores tilgang til arbejdet i byrådet, men vil også være garant for at der føres blå politik, når der nu der et blåt flertal.

Jeg håber med dette, at have opdateret jer lidt omkring valget og resultatet.

Godt nytår – selvom det ser lidt træls ud stadigvæk med Corona’en spøgende. Vi håber, vi kan afholde alle generalforsamlinger til den normale tid, så vi får et så almindeligt år som muligt.

Med venlig hilsen
Bent Ole Jonsen
Formand Venstre i Kolding

SOMMERGRUPPEMØDE

Noget af det vi kan være meget stolte af, er vores indsats i forbindelse med Venstres sommergruppemøde. Kolding var i år vært, og som noget helt nyt sendte vi 36 folketingsmedlemmer ud 36 forskellige virksomheder, for at høre om nogle af alle de spændende ting vi laver her i Kolding. Vi tør godt sige, at det var en KÆMPE succes.

TOUR DE KOLDING

I år var også året, hvor vi cyklede Kolding kommune rundt. Turen var en stor succes, og vi håber at kunne afholde et lignende arrangement igen. Der er noget meget skønt ved, at mødes uden for de vante rammer og komme ud på jernhesten i Venstres gode selskab!

Vi ser frem til et begivenhedsrigt 2022. Husk altid at hive fat i os, hvis I har ideer til politiske emner eller arrangementer vi bør lave. Tusind tak for året der gik og god vind i året der kommer.

Bedste hilsner
Eva og team