Endelig sker der fremskridt i sagen om motorvejsstøjen ved Bramdrupdam. Efter et samråd i Folketinget er transportministeren nemlig blødt op: Han har anerkendt, at Bramdrupdam har meget store problemer med støj fra motorvejen, og sagt, at han er villig til at prioritere en støjskærm i området, når der til foråret skal afsættes penge til støjbekæmpelse ved de danske veje.

Det er et stort skridt på vejen efter en lang periode, hvor det har været en kamp blot at få ministeren til at indrømme, at Bramdrupdam har et reelt støjproblem, og få ham til at prioritere en mærkbar løsning. Tidligere henviste ministeren til en gammel plan om at belægge motorvejen med støjdæmpende asfalt, der ifølge Vejdirektoratet selv kun giver en netop hørbar ændring – dette modsat støjskærmen, der har potentiale for at reducere støjen til det halve.

Støjen i Bramdrupdam skyldes den voldsomme stigning i mængden af trafik på motorvej E45 de seneste mange år. Jeg har selv haft lejlighed til at opleve den, da jeg i august sammen med Venstres trafikordfører besøgte beboere i området og deltog i et fællesmøde, hvor mange var mødt op for at få luft for deres frustration. Og Bramdrupdam plages altså af en støj så generende, at folk hellere vil sidde indenfor en lun forårsdag og sove med lukkede vinduer i en gloende hed sommervarme. Det er en urimelig situation, der jo ikke kun påvirker beboernes velbefindende; situationen betyder også, at de risikerer at blive stavnsbundet deres huse, som på grund af støjen mister værdi.

Med ministerens nye melding ser vi frem til en snarlig løsning – vi tager ham på ordet.

Af Eva Kjer Hansen
medlem af Folketinget for Venstre
formand for Europaudvalget