De studerende vælter til Kolding. Vi har succes med at tiltrække uddannelser og studerende. Der bliver bygget studieboliger og campusområder. Der sker meget i Kolding. Men vi har knapt så stort held med at få dem til at bosætte sig og blive rigtig bidt af Kolding. Alle vil de studerende, og det er både en del af løsningen og udfordringen.

Løsningen, fordi det kræver en bred forankring at få løftet i flok – med alt fra studieboliger, tiltrækning af uddannelser til samspil om åbent hus- og fælles rustur-indsatser og få serveret alt fra studiejob, iværksætterrådgivning, shopping og kulturlivet.

Udfordringen, fordi involvering af mange parter tager tid. Mange møder, dagsordner og koordinering, men hvem har ansvaret for handling – så det hele ikke går op i snak og processer?

Hvis vi virkelig vil noget, så skal vi sætte de studerende meget mere i spil. Ikke blot med workshop-snakke-processer – men med kroner. Vi ved, at det rykker, og initiativet vokser, når vi sætter borgerne i spil, og dér får vi meget mere for kronerne. Det skal vi også gøre til de studerende og lave en pulje, de kan bruge til at sætte handling på de projekter, de mener rykker allermest og give det til dem, der rykker!

Mindre snak. Mere handling.

De studerende kan vil tør og gør! Der er rigtig mange dygtige frivillige kræfter, der knokler – men mangler de kroner, der skal til for at få det ud over kanten. Lad pengene følge dem som gør en forskel.

http://www.jv.dk/artikel/1723083:Debat–Giv-pengene-til-de-studerende

af Merete Due Paarup
Kolding Byråd