Generalforsamling i Venstres Kommuneforening 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Venstre i Kolding.

Den 27. marts på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld

Spisning kl. 18.00 og generalforsamling/opstillingsmøde kl. 19.00

Til middagen serveres Wienerschnitzel til kr. 200,- + drikkevarer (egenbetaling).

Tilmelding til spisning til Bente Hornstrup på: bente.hornstrup@gmail.com

 

Dagsorden jf. vedtægter

Efter generalforsamlingen vil folketingsmedlem Anni Mathisen fortælle nyt fra Christiansborg.

 

På samme aften, efter generalforsamling indkaldes til opstillingsmøde af spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

Kandidater skal melde sig til formanden senest 7 dage før opstillingsmødet.

Alle medlemmer der har betalt deres kontingent min. 30 dage før generalforsamlingen, har stemmeret. Nye medlemmer skal have betalt kontingent senest 30 dage før generalforsamling jf. Venstres nye vedtægter.