Generalforsamling i Venstres Kommuneforening 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Venstre i Kolding.

Den 27. marts på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld

Spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00

Dagsorden jf. vedtægter
Menu mm. samt tilmelding vil komme senere.

På samme aften, efter generalforsamling indkaldes til opstillingsmøde af spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

Kandidater skal melde sig til formanden senest 7 dage før opstillingsmødet.

Alle medlemmer der har fornyet deres kontingent er velkomne og har stemmeret. Nye medlemmer skal have betalt kontingent senest 30 dage før generalforsamling jf. Venstres nye vedtægter.