MERE FRIT VALG OG FLEKSIBILITET I DAGTILBUD

Vi får i de kommende år udfordringer med at følge med øgede børnetal og særligt i boligområder med høj vækst. Vi ønsker, også i fremtiden, at sikre et bredt udbud af dagtilbud af HØJ KVALITET – men med særligt fokus på FRIT VALG, øget FLEKSIBILITET og samtidig sikre, at vi holder BUDGETTERNE og ikke øger prisen. Venstre lancerer derfor et politisk udspil med fokus på styrkelse af private dagtilbud. Udspillet består

ØGET UDBUD AF PRIVATE TILBUD

 • Vi vil understøtte det øgede behov for lokale og fleksible dagtilbud. Det vil vi sikre, ved at byde flere private aktører velkomne. Det kan være privat dagpleje, privat pasning, integrerede institutioner og børnehaver. Det giver mange fordele for både familierne og kommunen, at vi får flere private på banen:
 • Et øget udbud skaber flere pladser, bedre udbud i forhold til geografi og tider, flere forskelligartede tilbud i fx i form af profiltilbud som natur- og idrætsbørnehaver eller musikdagpleje.
 • Vi mener, at private tilbud er lige så professionelle og kompetente som de kommunale tilbud.
 • Kolding Kommune ligger lavt i forhold til mange andre kommuner i andelen af private tilbud. Det betyder, at vi har bundet en relativ større andel af kommunens økonomi til anlæg og drift.
 • Kommunernes anlægsloft gør at vi ikke kan bygge alt det anlæg vi ønsker – når vi lader private bygge og drive institutioner, så øger vi udbuddet uden at vi skal finansiere det og kan bruge anlægspuljen til fx andet byggeri og infrastruktur.EKSEMPEL: Det kan vi gøre ved helt konkret at invitere private til at byde ind på projekter i potentielle boligområder præcis som vi gør, når vi arbejder med private aktører i boligprojekter –  og det samme gælder for private dagplejere.

BEDRE SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE

 • Vi ønsker, at styrke samarbejdet på tværs af det private aktører og det kommunale.Sikrer de samme muligheder for glidende overgang mellem dagpleje-børnehave-skole uanset om det er kommunal, selvejende eller privat. Fx Uanset om du vælger privat dagpleje og skal videre til kommunal børnehave eller du går i kommunal børnehave og vil videre til privat skole.
 • Give de private aktører mulighed for at deltage i fælles møder, arrangementer, udviklingsprojekter og kurser mod betaling som man kan i andre kommuner.• Give de private aktører mulighed for at bruge kommunale faciliteter fx haller og busser
  Styrke samarbejdet mellem private og kommunal dagpleje, så man fx kan bruge hinanden som gæstepleje i et lokalområde.•  At de private dagplejere bliver kaldt dagplejere – og ikke passere, da vi mener at det er misvisende og nedsættende.
 • Vi ønsker ligeledes at de private aktører har kontakt personer fra Børne og uddannelsesudvalget på linje med de kommunale.
 • Sikrer fair og retvisende afregningsmodeller i forhold til de kommunale. Her vil vi kigge nærmere på tallene for at sikre fair konkurrence.