Debatten kører i øjeblikket højt omkring antallet af klasser og børn i klasserne. Men læring og trivsel handler ikke kun om antallet af eleverne i klasserne. Klassestørrelsen er i virkeligheden bare et tal – og det handler i højere grad om hvordan undervisningen tilrettelægges og ressourcerne tildeles uden på den enkelte skole.

I Kolding kommune får skolerne tildelt ekstra ressourcer og puljemidler jo større klasserne bliver, så der er mulighed for fx at bruge 2-voksne eller skabe hold- og niveauopdelt undervisning. Man kan opdele efter interesser, læringsstile, praktisk/boglig, arbejde på tværs af årgang og derved målrette undervisningen bedre. Det er ikke en fordel at klasserne bliver hverken for små eller for store. Men når de er store – så giver det faktisk ret mange flere fordele end hvis de er for små – hvis man arbejder rigtigt med det.

Klassen er kernen – men der er rigtig mange måder at bryde med 1-klasse-1-lærer-1-klasseværelse-princippet. Fremtidens skole er meget mere fleksibel end vi gør den til i dag – og fremtiden er startet.

I Kolding kommune har vi en vision – at vi designer livet – og det betyder høj grad af involvering af forældre, skolebestyrelser, ledelse og medarbejdere til at finde de løsninger, der er bedst lokalt.
Vi vil i Venstre skabe de mest mulige fleksible rammer for skolerne til at skabe de bedste løsninger – og vil også arbejde for at sikre at den fremtidige ”tildelingsmodel” følger med tiden og understøtter mulighederne i stedet for at sætte begrænsninger.

Merete Due Paarup
Politiker Kolding Byråd Venstre
Børne- og uddannelsesudvalget