Børn og unge er vores vigtigste råstof og er en vigtig investering for fremtiden. Venstre har mange visioner for børne- og uddannelsesområdet og der sker rigtig meget. Her er noget alt det der sker:

VISIONEN ER KLAR: Kolding Kommunes designsatsning er baseret på, at Danmark har brug for en innovativ og initiativrig ungdom, som kan se mulighederne omkring sig, og har modet og redskaberne til at omdanne disse til nye ideer – og ikke mindst realisere dem.

KVALITET: I den nyeste kvalitetsrapport, der sammenligner skoler og udligner for socio-økonomiske forskelle viser, at skolerne i vores område generelt ligger flot. Et eksempel er at over 90% af undervisningen udføreres af lærerne, der har linjefag i faget.

EFTERUDDANNELSE: Vi har fokus på efteruddannelse fx har 800 folkeskolelærere i Kolding Kommune været igennem et aktionslæringsforløb. Gennem længerevarende observation af hinandens undervisning skal lærerne blive bedre til at håndtere de inkluderede elever og undervisningen generelt.

DESIGN I SKOLEN: Vi designer livet – og det sker aktivt allerede i folkeskolen, hvor design i Kolding Kommune er en integereret del af hverdagen i mange forskellige fag. Kolding kommune udbyder desuden en særlig diplomuddannelse indenfor “Designpædagogik, kreativitet og nytænkning”

http://www.designkolding.dk/?module=news&newsid=53&offset=0

RUM OG RAMMER: Vi har de sidste 4 år investeret i 500 millioner på løft af børneområdet og folkeskolernes rum og rammer. Et eksempel er udbygningen af skolen i Christiansfeld, der er en totaloplevelse, og gennemarbejdet rum for rum med forståelse for nye læringsmetoder og kommunikation på flere niveauer.

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN: Design er også kodeordet i Kratskolen på Skanderup-Hjarup, hvor elever og lærer sammen designet et nyt, fleksibelt, udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner og boligområde, der skaber rum for aktiv udeundervisning og bevægelse.
Når man er fysisk aktiv, så lærer man bedre.

http://www.droen.dk/projekter/Pages/Skanderuphjarup.aspx

KULTUREN I SPIL: Kulturen sættes i spil i skolen. Biblioteket har udviklet særlige aktivteter “knæk koden”, musikskolen spiller med “ind i musikken” på lokale skoler og Trapholt har udviklet en bog Design i Folkeskolen. Vi har netop afviklet en succesfuld speed dating mellem skoler og kulturen, for at man sammen kan gribe de mange spændende muligheder. Og vi arbejder på at få skabt “oplevelsesbusser”, så flere elever kan komme ud og opleve mere.

http://www.trapholt.dk/presse/1000-designboeger-til-skolerne-i-kolding/

MODULPASNING: Vi tror på frit valg og fleksibilitet – også når det gælder pasning. Derfor har vi arbejdet på at indfører modulpasning. Det er indført som forsøgsordning i SFO’en på Fynslundskolen i år og vi er klar til et rulle det bredere ud. Vi er gået på valg på nedsættelse af takterne for SFO i denne valgperiode og det løfte holder vi.

VÆRESTEDER: Er mere end bare et sted at være. Kolding Kommune har i dag mange væresteder. Værestederne er ikke et kommunalt pasningstilbud i, men et aktivitetstilbud skabt i samarbejde med foreningslivet til børn og unge i aldersgruppen 10-14 år. Vi vil værestederne og arbejder på at finde en god model for fremtidens væresteder.

Vi kan altid gøre det endnu bedre
– og det arbejder vi konstant på.

Hvis du har ideer og forslag, så hører vi gerne fra dig. Skriv til Birgitte Kragh, Merete Due Paarup eller Ole Alted, der sidder i vores børne- og uddannelsesudvalg eller til vores Borgmester Jørn Pedersen på borgmesteren@kolding.dk