Venstre vil trække håndværkerfag ind i folkeskolen. Fremover skal elever kunne bytte 8. og 9. klasse ud med en erhvervsklasse, hvor de modtager værkstedsundervisning to dage om ugen. Det har været afprøvet med succes i flere frikommune. Nu vil man give alle kommuner mulighed for at oprette erhvervsklasser allerede i folkeskolen. Det er der rigtig mange gode grunde til:

– Alle prognoser og fremskrivninger viser, at flere unge fra grundskolen i fremtiden skal vælge erhvervsuddannelserne for at dække behovet for faglærte på arbejdsmarkedet.

– Vi skal dyrke de kloge hænder og praktiske kompetencer og sikre at de børn, der er håndværksmæssigt stærke, bliver hurtigere og tidligere afklaret om, at de vil gå den vej.

– Vi giver de praktiske unge en meget bedre skolegang, når fx matematik indlæres via praktisk håndværk og dansk ikke behøver at være analyse af digte men kan være at læse op til traktorkørekort.

– Vi oplever at erhvervsskolerne har faldene elevtal – mens gymnasierne er udfordret af at mange af deres elever er boglig fagligt udfordrede.

Vi har allerede rigtig gode erfaringer fra vores erhvervslinje i 10. Klasse på Brændkærskolen – de erfaringer kan vi tage afsæt i kombineret med en lang række indsatser vi allerede har iværksat med dét fokus.

Venstre i Kolding vil derfor sætte det på dagsordenen i børne- og uddannelsesudvalget.

Merete Due Paarup
Kolding Byråd (V)
Børne- og uddannelsesudvalget