Foreningerne styrker vores fællesskabet!

Kolding kommune skal prioritere og sætte flere midler af til foreningerne, og give gratis adgang til de faciliteter man allerede har i Kommunen. Adgang til faciliteter og midler har stor betydning for socialt samvær i foreningen. For foreninger med eget eller delt lokale giver det mulighed for at lave nogle aktiviteter, og jeg mener at aktiviteter styrker fællesskabet.

De sociale arrangementer i foreningslivet er vigtige for både voksne og børn, men børn primært oplever fællesskaber i forbindelse med selve de aktiviteter foreninger har. Specielt forældre der som frivillige driver foreninger, har en væsentlig rolle, for de lærer børnene at være rummelige overfor andre, og sørge for de er med i fællesskabet.

Foreninger med etniske bagrund er også med at styrke vores fælleskab, og løfter en del af integrationsopgaverne. For eksempel inddragelse af unge i foreningens bestyrelsesarbejder. Det er mere effektivt og giver et godt resultat. De unge lærer at kommunikere bedre, og er dermed rustet til både uddannelse eller et fritidsjob, og de har bedre forståelse for andre unges behov.

Vi har alle et ansvar for fællesskabet, stærke foreninger er med til at styrke vores fælleskab. Vi skal også finde ud af at styrke fællesskaber ved at lade borgerne selv tage ansvar.