Venstre sætter fokus på forebyggelse af brud i familien. Med inspiration fra projektet ”hele børn delebørn”, har Venstre været med til at afsætte midler i budget 2016, som er øremærket til forebyggelse af brud i familien. Et brud mellem forældre kan have store konsekvenser for børns hverdag og trivsel. I Venstre ønsker vi, at alle børn og deres familier skal have muligheden for støtte, så vi værner og bevarer familierne.

”Hele børn delebørn” er et projekt med støtte fra Egmond Fonden, hvor kommunen siden 2013 og frem til 2017 er med til at udvikle og afprøve forskellige modeller for afholdelse af samtalegrupper i skolen for børn i brudte familier. Endvidere har projektet også til formål at udvikle vore skolers sorghandleplaner, så de også omfatter skilsmisseproblematikker.

Vi ønsker med de afsatte midler i budgettet at satse på forebyggende arbejde, og tilbuddet skal ud til flere. Forebyggelse der blandt andet består af såkaldte samlivskurser og parkurser til forældre, der lige har fået deres første barn. Det kræver hårdt arbejde at man gennem livets udfordringer forblive en samlet familie. Derfor skal projektet tilbyde samtaler og støtte der skal styrke familielivet, inden det måske går galt, og inden den eneste løsning er et brud i familien.

Forskning viser, at de mange skilsmisser ikke kun har store menneskelige omkostninger for familien, men også trækker meget på samfundets ressourcer. Vi tror på at de penge vi investerer i forebyggelse, vil betale sig på længere sigt.

Trille Nikolajsen
Kolding Byråd. socialudvalg