Fem grundlæggende værdier

Venstre skal forsat være den største gruppe i byrådet, og Venstre skal fortsat have borgmesterposten. Det er målet for Venstres valgkamp, der for alvor går i gang ved opstillingsmødet den 16. august.

Venstre har netop afholdt generalforsamling, hvor den politiske linje blev fastlagt. Venstres arbejde vil tage udgangspunkt i disse grundlæggende holdninger:

Borgerne skal inddrages
Vi er valgt af borgerne til at varetage deres interesser! Kolding kommune er til for borgerne og vi, der sidder i byrådet, skal altid tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for borgerne. Borgere og medarbejdere skal høres og inddrages i beslutninger. Vi skal lytte til de, der i hverdagen mærker, hvordan tingene fungerer. Foreninger og borgere med faglig indsigt og viden vil kunne gøre de politiske beslutninger bedre funderet.

Frivillige skal anerkendes
Det frivillige arbejde er stærkt i Kolding kommune. Rigtig mange ildsjæle lægger masser af energi og arbejdskraft i at skabe fællesskaber, der binder os sammen. Vi skal bistå det frivillige engagement bedst muligt og opmuntre unge til at få frivilligt arbejde på deres CV. Unødigt bøvl og bureaukrati skal fjernes, så de frivillige kan koncentrere sig om det, der giver værdi.

Bæredygtighed skal tænkes ind på alle områder
Vores ambition er, at aflevere en mere bæredygtig kommune til den næste generation. Derfor skal bæredygtigheden tænkes ind i alt, hvad vi foretager os. Vi skal reducere klimapåvirkninger og blive bedre til at anvende vedvarende energi og genbruge materialer. Vi skal passe bedre på vores fantastiske natur og fremme biodiversiteten.

Bredt samarbejde
Det er en styrke, når byrådet kan samles om de politiske prioriteringer. Vi vil række ud til hele byrådet og satse på brede løsninger ud fra en tro på, at der på tværs af partier er et stærkt engagement og ønske om at gøre noget godt for borgerne.

Udvikling i hele kommunen
Alle egne af kommunen skal tænkes med, når vi prioriterer udvikling og kommunal service. Uanset hvor i kommunen, man bosætter sig, skal man gerne opleve, at der er taget hensyn til de lokale udfordringer, der er i lokalområdet.

Eva Kjer Hansen &