Fleksibel børnepasning

Fynslundskolen har længe haft fleksibel SFO tid, hvor forældre vælger de moduler, der passer bedst ind i deres familieliv og kun betaler for det. I Fynslund er de SÅ glade og tilfredse med ordningen, at de ønsker at fortsætte modellen.

Det har vi i dag imødekommet i Børne- og uddannelsesudvalget. Det har kunne nemt lade sig gøre, da Fynslund kører på minimumsnormeringen i forvejen grundet deres størrelse.

Nu har forældrene på Harte skole spurgt, om de også må gøre brug af en modulordning. Men da skolen er en lille smule større, mener “man”, at man ikke kan imødekomme deres ønske.

I Venstre har vi i mange år ønsket fleksibel børnepasning, og vi har svært ved at forstå argumenterne for ikke at imødekomme forældrenes ønske. Derfor indstillede Venstre, at vi giver Harte lov til at prøve modellen af, som vi så kan evaluere senere.

Så kan vi se hvilken effekt et mere fleksibel fritidstilbud vil have på antallet af tilmeldte børn.

Der var ikke opbakning i udvalget til at imødekomme Harte skolebestyrelses ønske.

I stedet vil vi så i Venstre tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger.

For os er det altid vigtigt at lytte til decentrale enheder og borgeres ønsker.

Venstre  vil fortsat gerne, at kommunen kan være mere fleksibel efter borgernes behov. Vi arbejder faktisk ud fra Borgerens centrum.

Eva Kjer Hansen & Jakob Ville &