Et længe ønsket Foreningssekretariat

Det skal være nemmere at være bestyrelsesmedlem i foreningslivet. Længe har vi talt om de tunge administrative opgaver i foreningerne, som kan gøre det svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.

I Fritids- og Idrætsudvalget har vi i samarbejde med arbejdsmarkedsudvalget besluttet at oprette et foreningssekretariat pr. 1.sept. 2021. Sekretariatet skal hjælpe de frivillige foreninger i Kolding Kommune med diverse administrative opgaver.

Kolding Kommune etablerede i 2013 en fleksjobpulje med 60 løbende ansættelsesforhold. Vi har borgere i Flexjob med administrative kompetencer, som har svært ved at finde flexjob i det private, idet der ikke opslås mange ledige flexjobs inden for kontorområdet. Det er her vi ser muligheden for at ansætte ledige borgere i et Foreningssekretariat på KUC.  De får i samarbejde med den daglig ledelse opkvalificeret deres kompetencer og de frivillige foreninger kan få hjælp til opgaver, som de synes er vanskelige, det kan bl.a. være til markedsføring, regnskab osv.

Planen er, at de efter 12 måneders ansættelse skal overgå til fastansættelse i Flexfabrikken, som derefter tilbyder de frivillige foreningerne medarbejdernes kompetencer mod betaling.

Flexfabrikken er en privat virksomhed, der tilbyder arbejdskraft fra borgere i fleksjob til både faste og midlertidige opgaver i virksomheder/foreninger. Flexfabrikken håndterer selv ansættelse og aflønning, mens virksomheden/foreningerne får løst opgaverne på timebasis.

Det glæder mig rigtig meget, at vi nu kan begynde at hjælpe foreningerne med de tunge opgaver som kan føles håbløse. Et tilbud som kun kan blive en succes.

Medlem af Kolding Byråd, Venstre
Næstformand Fritids- og Idrætsudvalg

Yrsa Mastrup &