Erhvervsuddannelserne skal være flere unges førstevalg

Af: Tobias Jørgensen, Folketingskandidat (V) og Byrådsmedlem i Kolding. Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup

Vi skal sikre fremtidens arbejdsstyrke, og det gør vi ved at fremme søgningen til erhvervsuddannelser for unge. I en tid, hvor vi oplever en stadig større efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, er det afgørende at handle proaktivt for at tiltrække og fastholde flere unge til erhvervsuddannelserne.

Først og fremmest er det afgørende at opdatere uddannelsesrådgivningen på vores skoler. Vi skal styrke indsatsen for at informere elever og deres forældre om de utallige fordele ved erhvervsuddannelser samt de spændende karrieremuligheder, de kan føre til. Ved at give de unge oplysning og skabe et klart billede af deres muligheder kan vi hjælpe de unge med at træffe oplyste beslutninger om deres fremtid.

Der er også behov for en øget satsning på praktisk læring. Ved at fokusere på at skaffe flere praktikpladser og lærlingeordninger kan vi give de unge den nødvendige praktiske erfaring og indsigt i arbejdsmarkedet, hvilket gør erhvervsuddannelserne mere attraktive og relevante.

Et tættere samarbejde mellem skoler, virksomheder og brancheforeninger kan også være afgørende. Gennem en partnerskabsmodel kan vi sikre, at uddannelsesprogrammerne er relevante og opdaterede i forhold til arbejdsmarkedets behov, samtidig med at vi skaber incitamenter for de unge til at vælge erhvervsuddannelser.

Desuden bør vi fokusere på at synliggøre karrieremulighederne og den personlige og faglige udvikling, som erhvervsuddannelser kan føre til. Ved at gøre disse muligheder tydelige og tilgængelige kan vi motivere flere unge til at forfølge en karriere inden for dette felt.

Endelig er der en presserende nødvendighed for at reducere stigmatiseringen omkring erhvervsuddannelser. Det er på høje tid, at vi anerkender erhvervsuddannelsernes værdi og lige status i forhold til de mere traditionelle gymnasiale uddannelser.

Ved en reel implementering af sådanne tiltag kan vi skabe en mere attraktiv og inkluderende uddannelseskultur, som tiltrækker og fastholder flere unge til erhvervsuddannelserne. Dette vil kunne medvirke til at sikre en stærk og kompetent arbejdsstyrke til fremtiden, hvilket er afgørende for vores samfunds succes og bæredygtighed.