Der er hårdt brug for en skærmløsning på trafikstøjen i Bramdrupdam: Den voldsomme stigning i mængden af trafik på motorvej E45 de seneste mange år gør, at støjen derfra er blevet så uudholdelig for de omkringliggende boligområder, at den ikke er til at leve med. Og ikke kun er støjen til daglig gene for beboerne. Den er også skyld i, at huse mister værdi, og at ejere stavnsbindes.

Dermed var det også en nedslående besked for Bramdrupdam-borgerne, da transportminister Magnus Heunicke for nyligt besluttede at udskyde opførelsen af en støjskærm på ubestemt tid. Dette til trods for, at Bramdrupdam i årevis er blevet lovet en løsning.

På den baggrund har jeg netop sammen med Venstres trafikordfører og borgmesteren i Kolding besøgt beboere i Bramdrupdam for ved selvsyn at få et indtryk af dén støj, som de må døje med hver eneste dag. Og sagt ligeud: Det er en uacceptabel situation at fastholde dem i, og ministeren skylder dem en snarlig afslutning på deres årelange støjproblem.

Derfor har jeg stillet ministeren en række spørgsmål. Jeg har bedt ham gøre klart, om han overhovedet finder, at beboerne i Bramdrupdam har et reelt problem med støjen fra motorvejen, og om han har i sinde at indkalde forligskredsen til drøftelser om en støjreduktion. Derudover har Venstres trafikordfører anmodet om et opdateret beslutningsgrundlag, der skal fremrykke den støjdæmpning, som alligevel planlægges at indgå i den varige motorvejsudvidelse.

Støjhelvedet i Bramdrupdam skal stoppes, og det er ministerens ansvar.

Af Eva Kjer Hansen
medlem af Folketinget (V)
formand for Europaudvalget