Religion må aldrig blive afgørende for retten til at eje det danske rødbedefarvede pas

Folketinget har helt rutinemæssigt vedtaget et lovforslag, der giver statsborgerskab til en række nydanskere, der alle har opfyldt de gældende kriterier for tildeling af dansk statsborgerskab. Dansk Folkeparti stemte imod dette lovforslag. Den dybt foruroligende årsag hertil er, at der efter DF´s mening er for mange fra ikke-vestlige muslimske lande i blandt de -nu- nye danske statsborgere.

I Danmark har vi religionsfrihed: ret til frit at udøve vores gudsdyrkelse. Efter grundlovens paragraf 70 kan ingen på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. Det betyder, at vi i Danmark ikke forskelsbehandler på grund af religiøs tro. Denne fundamentale værdi tilsidesætter DF på groveste vis.

I tildelingen af statsborgerskab sondrer DF mellem, om folk er fra et muslimsk land eller ej, hvilket er fuldstændigt uforeneligt med de grundlæggende principper, som vort danske retssamfund bygger på. Folketinget har fastsat en række kriterier for opnåelsen af dansk statsborgerskab, og det tilsidesætter DF til fordel for partiets egen mavefornemmelse og modvilje. At DF på denne baggrund stemte imod lovforslaget er dybt forargeligt og udtryk for grov diskrimination. Én ting er, at DF´s holdning er moralsk forkvaklet, men den bryder også med fundamentale frihedsrettigheder, herunder religionsfriheden.

Heldigvis har et flertal i Folketinget i dag understreget, at vi i Danmark ikke forskelsbehandler på baggrund af folks religion.

Eva Kjer Hansen
Medlem af folketinget for Venstre
Formand for Europaudvalget