Den grønne omstilling er en fælles opgave

I sidste uge landede en ny bred aftale om landbrugets udvikling i fremtiden. Det er meget positivt, og det giver også gode muligheder på det kommunale plan.

Nationalt genererer landbruget arbejdspladser i vores samfund, men også i Kolding kommune bidrager landbruget til vækst og udvikling, og det skal gerne fortsat være sådan. Til trods for vi lige nu står med klimamæssige udfordringer, skal vi ikke glemme at bruge hinandens viden. En aftale om at sikre et bæredygtigt landbrug i fremtiden, vil komme vores kommune til gode – ikke mindst hvis vi forstår at arbejde sammen på tværs, og tænke nye veje.

Når vi fremadrettet skal arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling vil landbruget og erhvervslivet have en central rolle i forhold til udvikling. Derfor vil det være vigtigt at involvere disse virksomheder i det som skal til, for at sikre en grøn kommune med fokus på ny teknologi. Teknologien vil være en naturlig vej til målet, og den erfaring der ligger hos erhvervet vil være naturligt at udnytte.

Den faglige viden som ligger hos virksomhederne er vigtig at inddrage i processen – dette for at sikre fagligheden, men også hvad der som kommune vil være legalt at gøre, set med borgernes øjne.

Jeg tror på bred forståelse i beslutningerne, hvis vi via dialog tilgodeser flere vinkler, det vil skabe dynamik og mangfoldighed, og være til gavn for alle borgere.