Demokrati er ikke bare noget vi leger. I dag er det finale i Skolevalget. I den sidste uges tid har eleverne i de ældste klasser arbejdet med demokrati, debatterer aktuelle samfundsspørgsmål fra skat til integration fra miljø til militær … og er nu klar til valg. Det er godt med træning i demokrati.

MEN demokrati er ikke bare en festlig event og en afvekslende temauge. Demokratiet er hverdag, hårdt arbejde og reel indflydelse. Uanset hvordan valget ender, så er det bare noget vi leger. Vi mangler i Kolding Kommune stadig at få løftet det reelle elevdemokrati.

Vi har et fælles elevråd – men uden hverken høringsret og pligt. Rigtig mange elever i lokale elevråd oplever det er småkedeligt og når beslutningerne mest handler om farven på sjippetovet i skolegården, så er det (næsten) også bare noget vi leger.

I budgettet har vi derfor sat midler af til at give det et løft og blive en del af Danske Skoleelever og elevvenlig kommune og det indebærer en lang række initiativer, så eleverne får mere reel indflydelse og bliver taget alvorligt – det er jo deres hverdag, liv, læring og fremtid vi forvalter – så det er kun rimeligt og de har masser at byde ind med.

Vi skal sikre at eleverne oplever demokratiet som vigtigt, spændende og reelt også i hverdagen. Det er vigtigt for os alle sammen – så fremtidens demokrati ikke bare bliver noget vi leger!

Merete Due Paarup
Kolding Byråd (V)
Børne- og uddannelsesudvalget