Demokrati er ikke en selvfølge, og vi vil gerne sikre, at vores børn og unge får en god oplevelse af demokratiet allerede i folkeskolen.

I Kolding har vi et fælles elevråd på tværs af skolerne, men vi kan gøre meget mere.

I Venstre mener vi, at vi skal styrke elevdemokratiet, så eleverne får endnu mere og reel indflydelse både på udviklingen af kommunen som helhed og folkeskolen i særdeleshed. Det skal vi gøre både for at styrke eleverne demokratiske dannelse og uddannelse, men også fordi vi tror på, at eleverne har masser af input til at skabe mere læring og en endnu bedre folkeskole. Undersøgelser viser også, at aktivt elevdemokrati kan styrke fagligheden generelt.

Vi vil derfor foreslå, at vi i Kolding Kommune indgår partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. Det blandt andet giver mulighed for lokale kurser for elevrådene samt deltagelse i forskellige netværk og aktiviteter både lokalt og national. Det kræver, at vi giver reel høringsret på beslutninger på folkeskoleområdet og skaber øget dialog mellem børn- og uddannelsesudvalget og eleverne.

Vi vil desuden invitere elevrådene til en årlig demokratidag, hvor der bliver sat særlig fokus på fremtidens folkeskole og elevdemokratiet. Det kunne være grundlovsdag, så demokratiet bliver endnu mere levende på demokratiets dag.

Merete Due Paarup
Kolding Byråd. Børne- og uddannelsesudvalget