Demens i fokus

Jeg arbejder for en demens venlig kommune. Demens er et vigtigt emne, som skal prioriteres højt. Demens rammer ikke alene den syge, men også i høj grad de pårørende. Demens er en sygdom, der vender op og ned på livet for både den, der rammes af demens, og for de pårørende. Antallet af mennesker med demens er stigende. I Kolding Kommune anslår man, at antallet af personer over 65 år, som har demens, ligger på cirka 1.330. Hertil kommer cirka 50 personer under65 år. Det er en kæmpe udfordring, at det tager for lang tid at blive udredt og få en demens diagnose, men når en person har fået diagnosen, skal kommunen stå klar. I Kolding Kommune har vi demenskonsulenter, som støtter familier med demens. De kører ud og besøger den demente og pårørende i eget hjem. Konsulenterne følger den demente i hele forløbet, også hvis det bliver nødvendigt at flytte på plejehjem. Vi har også tilbud om ”demenscafè” for dem med demenssygdom samt ægtefællen. Vi har pårørendegrupper samt pårørendekurser og foredragsrække om demens, målrettet den demente og de pårørende. Jeg kæmper for, at vi på trods af en stigning af demente, kan bevare de gode tilbud i Kolding Kommune. Vi er godt på vej, men vi kan stadig blive endnu bedre til at håndtere demensramte og deres pårørende.

Trille Nikolajsen &