Cykelstier

Som formand for Teknik og Klimaudvalget kontaktes jeg ofte af lokalområder som ønsker cykelstier af forskellige årsager. Det kan være skolesikkervej, forbindelse imellem byer, rest-cykelstier, Grøn-by osv.
Vi har pt. cykelsti ønsker for omkring ½ mia. kroner i Kolding og det kan vi selvfølgelig ikke komme i mål med, på den korte bane.

Jeg modtager ofte spørgsmålet hvad kan det da koste at lave den stump cykelsti? Vi har desværre ikke bare et svar, da hvert projekt skal vurderes individuelt. Nogle steder er der nogle jordforhold som besværliggøre det. Andre steder skal private lodsejere afstå noget af deres forhave for at man kan få en cykelsti etableret.

I Kolding har vi i år været særligt forudseende. Jeg havde et møde med transportministeren sidste forår, hvor jeg tilkendegav vores ønske om en statslig cykelpulje, hvor kommunerne skulle medfinansiere. Denne pulje er kommet i år og her har vi afsat 4 mio. kr. hvert år de næste fire år. Det vil sige at hvis staten giver 4 mio. giver kommunen også 4 mio. kr.

Derfor er vi i udvalget nu ved at se på hvilke projekter vi tænker der skal fremmes alt efter hvilke kriterier ministeriet lægger frem.

Det giver mening for mig.

Jakob Ville &