Centerby Christiansfeld

Christiansfeld er en Unesco-by, men samtidig skal vi have fokus på, at Christiansfeld er mere end en Unesco-by.

Der er igangsat en proces for at lave en helhedsplan for byen. Jeg mener det er vigtigt at planen såvel som ambitionerne for byen afstemmes fuldstændigt i forhold til både Christiansfelds historie og størrelse. Kendskabet til forum Christiansfeld kan og bør udbredes mere blandt lokalbefolkningen, et velfungerende Forum Christiansfeld kunne evt. facilitere de borgermøder, der skal til omkring en opdateret helhedsplan, det vil kunne skabe en større samhørighed omkring byen.

For Christiansfeld er andet end en museumsby, man kan leve her hele livet, og det skal der endnu mere fokus på.

Tobias Kristian Jensen Jørgensen &