christian_kl_skrumsagerGebyr for byggesagsbehandling skal revideres og gøres mere rimelige for alle borgere og erhvervsvirksomheder i Kolding kommune.

Konservative og Venstre i Kolding kommune stiller forslag til ændring af betaling for behandling af byggesager i Kolding Kommune, så omkostningen beregnes ud fra anvendt tid og fast timepris og ikke som nu ud fra antal m2, eller antal af enheder. Forslaget vil blive behandlet på møde i Plan og Miljø Udvalget i maj 2013.

Årsagen til forslaget er dels, at der med nuværende prissystem ikke er forskel på gebyret, uanset om der afleveres godt gennemarbejdet materiale eller skitsetegninger. Om der ansøges til enkle bygninger, eller bygninger af meget specifik karakter. I de to byrådsgrupper er der enighed om, at det bør belønnes med lavere gebyr, såfremt der afleveres materiale af høj kvalitet, frem for materiale af tvivlsom kvalitet, men også at der bør være forskel i prisen såfremt der er tale om sagsbehandling ved bygninger af enkel karakter, fremfor bygninger af mere specifik karakter.

Det skal der være fordi medarbejderne i Kolding Kommunes byggesags afdeling, når der afleveres materiale af høj kvalitet kan optimerer arbejdsprocesser og fremme sagsbehandlingen.

En afgørende faktor for at sikre vækst og udvikling i Kolding Kommune, er en indretning af den kommunale service, så borgernes og erhvervslivets interesser varetages i høj kvalitet og med fokus på en retfærdighed og konkurrencedygtighed. En omlægning af betalingsprincippet vil være et skridt i denne retning.