Vi har indgået budgetforlig i Kolding Kommune. Et bredt forlig med alle partierne bortset fra EL. Et budget med plads til både vækst og velfærd.

Venstre vil hele kommunen – og vi vil det brede samarbejde på tværs af byrådssalen. Det tror vi ganske enkelt er bedst for kommunen – og det er de gode ideer og initiativer der tæller mere end hvilke farve de har.

I det kommende budget har vi både det lange lys på – med store vigtige langsigtede investeringer og det korte lys på – hvor vi sætter spot på mindre projekter til gavn og glæde nu og her.

Det er også et bredt budget på tværs af alle områder:

Fra de ældste … 
Vi har sat mere end 14 millioner af til et løft ældrepleje og pleje til af ældre med særlige behov, så vi kan følge med til det øgede behov på området – og 75 millioner de kommende år. Men samtidig sætter vi fokus på hvordan vi kan bruge ressourcerne bedre i fremtiden hvor en ekstern konsulentrapport skal komme med anbefalinger på området.

Til de yngste …
Vi har sat udviklingspuljer af til 2,5 millioner børneområdet og 5 millioner til fremtidens skole – her er der særlig fokus på udviklingsprojekter. Og der er ligeledes prioriteret en opdatering af specialområdet med udbygning af Vonsild Specialcenter og en generel opdatering af specialenhederne.

Til det hårde … 
Vi har sat over 6 millioner af til forbedring af veje, fortove, cykelstier og øget vedligehold af grønne områder. Men det er også drift og udvikling af legepladser og rekreative områder.

Fra erhverv … 
Vi vil væksten og prioriterer øget fokus på tiltrækning og ansætter en person, der skal tiltrække virksomheder samtidig med vi sætter penge af til opkøb af jord til byggegrunde…

Til kultur og fritid …
Vi glæder os over, at vi får gang i det spændende trailcenter i Seest fritidslandskab, faciliteter til Bøgelund og Ketchercenter, kunststofbane på stadion og nye faciliteter ved Lyshøjbadebroen. Vi har sikret driften i Bygning 5 i Nicolai som kulturhus, sætter gang i første fase af udviklingen af Geografisk Have med Aksel Olsens hus …

Det lokale …
Vi har desuden sat ekstra kræfter af til ekstra landsbykoordinatorer dels med forlængelse vi ordningen på Stenderup halvøen og dels udvides ordningen til resten af kommunen…

Til centerbyerne … 
Centerbyerne får også bid af budgettet fx Vamdrup Kino, atletikbaner, hundeskove, stier og veje får et løft…

Ansvarligt budget …
Kommunens økonomi er under pres. Men vi har valgt sammen at prioritere og vil vil fortsat sætte fart på udviklingen af hele kommunen – og tror på at, vi dels kan hente pengene hjem via de mange målrettede indsatser på strategiske tværgående projekter, voksende tiltrækning og jordsalg til både af nye borgere og erhverv samt et markant fokus på hvordan vi i fremtiden kan øge indtægterne i kommunen.

Vi sætter derfor kommunen op i gear og kør ud i overhalingsbanen for at sætte endnu mere gang i hele kommunen.

Merete Due Paarup
Gruppeformand – politisk
Kolding Byråd (V)