Borgmester tager hul på et nyt kapitel efter næste valg

Kolding skal have en ny borgmester ved næste valg og Venstre en ny borgmester kandidat. Jørn P har for længe siden besluttet sig for, at det ved årsskiftet til 2021er tid til at give stafetten videre til en ny dygtig kandidat. Han har lige fra dag et som borgmester ment, at man ikke bør sidde for længe på sådan en post – både for byens og ens egen skyld. Ja fra dag et var hans melding faktisk, at to perioder måtte være det rigtige. Det blev så til tre perioder.

Jeg mener, det er vigtigt, at man som borgmester har nylig erfaring med verdenen udenfor det politiske, og at man er med til at sikre, at der hele tiden er nytænkning og foranderlighed på posten – så 2-3 perioder er optimalt, synes jeg. Samtidig synes jeg også, at det er nu jeg skal videre, hvis jeg skal have en ny karriere udenfor rådhuset og det skal jeg, for som 52 årig er der mange gode år i mig endnu, siger Jørn Pedersen.

Han håber, at han vil blive husket for at have gjort en forskel med sin synlighed, engagement og er særlig stolt af, at resultaterne generelt er skabt i fuld enighed i byrådet.

Det har været vigtigt for mig at være en meget synlig borgmester – at være ude og deltage så folk kunne lære mig at kende og være tæt på borgerne og deres hverdag. Jeg holder af at komme ud, og det, der nok er det vigtigste for mig, er at skabe noget sammen med andre, som giver værdi for flere. Jeg håber byens borgere også har haft den oplevelse af mig. At de har oplevet mig som energisk, ligefrem og resultatorienteret, – og nogen vil nok også sige en lidt utålmodig borgmester, siger Jørn Pedersen med et smil.

Formanden for Venstre i Kolding, Bent Ole Jonsen er overrasket over, at Jørn P ikke genopstiller.

Men jeg vidste jo godt, at han flere gange har sagt, at man ikke bør sidde for mange år. Jørn har gjort det rigtig godt indtil nu, og heldigvis fortsætter han jo indtil udgangen af 2021. Det betyder, at vi har det næste års tid til at få en ny borgmesterkandidat kørt i stilling, som forhåbentlig kan blive Koldings nye borgmester efter næste valg, siger Bent Ole Jonsen.

Hvad bringer fremtiden så for Jørn P?

– Mit fokus er fortsat 100% at være borgmester for vores kommune frem til 31. December 2021. Opgaverne er som sagt mange, og resultater skal fortsat leveres, og det vil de blive.
Hvad jeg skal derefter må tiden jo vise. Jeg har ærligt ikke nogen bud eller planer lige nu, for det er virkelig ikke mit fokus. Venstre skal have opstillingsmødet i efteråret og derfor skal jeg melde ud. Men jeg er sikker på, at jeg har noget at byde ind med i mit fortsatte arbejdsliv, så mon ikke der til den tid findes et match til gavn for både virksomhed/organisation og mig, siger Jørn P, der ikke er i tvivl om, at der kan findes indtil flere super dygtige fremtidige borgmesterkandidater i Venstre.

Rent praktisk vil der i løbet af efteråret blive afholdt opstillingsmøde, hvor den nye spidskandidat skal vælges af Venstres medlemmer i Kolding Kommune.

 


 

Fakta om udvikling:

Stor udvikling i hele Kolding Kommune de seneste 11 år set med borgmester briller.

Vi er gået fra tilbagegang, til fokus på 10 store projekter, til at vi i dag har gang i så mange projekter og tiltag, så antal ikke kendes. Vi havde et serviceniveau, som var kraftig beskåret efter de store besparelsesrunder i 2009 og til i dag et serviceniveau, som vi kan være bekendt og som endda på visse områder er i top.

Projektet omkring det nye universitet på Grønborggrunden var nok besluttet, men ikke finansieret. Det blev det og efterfølgende er det blevet til et reelt campus område, med IBA, VUC, IBC, renoveret Designskole, masser af ungdomsboliger, andre boliger og arbejdspladser etableret. Ja lige nu skyder Kolding Sky op med sine 19 etager i bæredygtigt byggeri og UC Syd starter deres byggeri lige om lidt

Christiansfeld, blev investeringerne fremrykket og udvidet, og pengene afsat til det nødvendige arbejde i at ansøge om, at blive Unesco Verdenskulturarv. Hvilket jo så blev kronet med udnævnelsen for 5 år siden.

Skamlingsbanken, som i den grad får det løft, som et af Danmarks vigtige kulturarvssteder fortjener. Et fantastisk samarbejde imellem Skamlingsbanke Selskabet, Mindefonden, AP Møller Fonden og Kolding Kommune.

Et kulturliv der bidrager og yder. Dorothea Teatret, hvor der er investeret i bygningen og tilskud. Film 6000 og Vamdrup Kino, som blev digitaliseret og udvidet. Geografisk Have, blandt andet med opkøb af Aksel Olsens Hus.
Kolding Miniby, som er en aktiv del af Geografisk Have og har fået deres egne bygninger. Kolding Egnsteater, som har fået ny aftale og nu skal bidrage med endnu flere aktiviteter og samarbejde i midtbyen. Genforenings- og Grænsemuseet med deres vigtige fortælling om 1864-1920, men også det at leve sammen i fred og fordragelighed.
Christiansfeld Centeret, Kongeå Museet, Musik Kolding, at Kolding blev optaget på Unescos liste, som en af de få Designbyer i verdenen, og alt det andet, som bliver understøttet og bygget op.

En midtby, hvor der i dag kun er under 200 kommunale betalings p pladser, næsten 800 flere er blevet gratis, og en omfattende renovering for gader og pladser er igangsat.
Et samlet handelsliv, som vi understøtter, da det forsat er sådan, at vi har det 3 bedste handelsoverskud i hele landet og bedst i provinsen.

Børnehaver, dagplejernes og vuggestuer blev etableret, ud fra tanken, at alle bosætningsområder skal have pasning i nærområdet. Skoler blev udvidet og tilbygget, senest Dalby og Vonsild skoler, og nu er Lyshøjskolen også på vej med tiltrængt udvidelse.

Plejehjem blev der bygget nyt Bertram Knudsens Have og Vonsildhave Kvarteret og der blev renoveret og udvidet, blandt andet i Christiansfeld, Lunderskov og Ødis.

Danmarks bedste sundhedscenter blev bygget ved sygehuset, hvor al genoptræning, patientforeninger og meget mere blev samlet og efterfølgende udvidet med 34 aflastningspladser og specialtandpleje.

Handicap- og socialområdet et også et område, hvor ikke mange bemærker de indsatser der laves, men hvor de bare har stor betydning for de som det handler om. Vi har fastholdt at have specialskoler og tilbud til de som har de behov, f.eks. ADHD, lav IQ, personligheds forstyrrelser og andre diagnoser. Vi har også ny og ombygget til det og senest fået udvidet Specialcenteret i Vonsild, så de gamle barakker og bygninger i Brændkjær endelig kan forlades. Vi har nybygget botilbud i Bramdrupdam, tilbud til tidligere anbragte børn og meget mere.

Nye haller og udvidelse af haller, renovering af Kongeåbadet, udvidelse af Slotsøbadet, kunststof, nyt anlæg til Kolding Q, flytning af Kricket, nyt atletikstadion, trailcenter og modernisering af Kolding Stadion, så der leves op til 1. Division´s kravene.

Vejkryds, udvidelser, grøn bølge, rundkørsel ved Ny Esbjergvej, motorvejs tilkobling ved Vonsild, cykelstier, indhentning af store dele af efterslæb på belægninger på veje, cykelstier og fortove, samt nu også igangsætning af etape 1 på omfartsvejen fra motorvejen Vonsild imod Skartved.

Miljø og bæredygtighed har Kolding Kommune historisk altid været i front på.
Vi var en af de seks kommuner som blev udnævnt til miljø og energi kommune af daværende miljøminister Conni Hedegaard.
I de sidste år har fokus både været mere natur, mere cirkulær økonomi, nyt affaldssystem, renovering og 24/7 åbent på genbrugspladserne, bæredygtig byggeri og adfærd. Blå plan for adskillelse af kloak og overfladevand er også igangsat, overløbsbassiner etableret her og der, samt projekter lavet som sikring imod klimahændelser.

Plan for byggegrunde i hele kommunen, massive byggerier af leje og ejerboliger, og både private, pensionskasser og almen boligbyggeri er en del af løsningen.

Men også modet til, at Kolding Kommune skal opleves udefra, så events som VM i kvindehåndbold, EM i badminton, kommende VM i orienteringsløb, deltagelse i Tour de France og nu også værtsby for xxx inden for handicapidrætten. Og ikke at glemme, at vi blev stedet, hvor Barack Obama satte sine ben første gang han besøgte Danmark efter sine præsident perioder i USA. Men også et 750 års jubilæum for by og Koldinghus, Genforeningens 100 års markering, som også bliver 101 års markering, når Kongehuset festligholder til juni 2021. En ny vision for kommunen blev også besluttet i 2011 og er flere gange blevet justeret, til “Vi designer livet sammen”.

Økonomisk, har det også været en periode med genopretning i 2010 og de efterfølgende år, men også en ny økonomisk nedtur i 2019, hvor et underskud truede på kr. 100 millioner. Der blev bremset op og lavet et budget for 2020 og årene fremefter, som afsatte, de nødvendige reserver og indførte helt ny økonomistyring. Det truende underskud blev dermed til et overskud på kr. 50 millioner. Og vi ser ind i fremtiden, igen med økonomisk robusthed.

Og netop robustheden og det, at økonomistyringen var sat på nye skinner, stod så sin prøve med den kæmpe udfordring som sundhedskrisen, Covid 19, var og er. Alt blev med fingerknips sat i stå, borgere blev i tusindvis ledige og sundhedsberedskabet skulle stå sin prøve.
Men alle har bidraget i den grad. Politisk, administrativt, i virksomhederne, foreningslivet og i blandt borgerne. En situation som vi meget gerne ville have været foruden, for nok er vi over det værste i fasen, men vi kender ikke fremtiden i forhold til rigtig mange ting. Men står vi på samme vis fortsat sammen om at løse de udfordringer, så det en fortrøstningsfuld borgmester der ser ind i det.

Samarbejdet har været varemærket

Er det Jørn P, som har skabt disse resultater og de mange, som ikke er nævnt?
Nej det er det ikke. Det er 3 byråd, som har samarbejdet på langt det meste, dygtige medarbejdere, frivillige, foreningsliv, erhvervslivet, investorer og ikke mindst samarbejdet med rigtig mange borgere, som har skabt det. Fantastisk at få lov til at stå i spidsen for det.

 


 

Er vi så efter næsten 11 år i mål?

Nej og det kommer vi aldrig. Der bliver ved med at opstå nye behov og ønsker. De ønsker der allerede er betyder flere penge, end vi nogen sinde kommer til at have. Sådan er det i vores kommune, men også i de 97 andre kommuner i vores land.
Men som borgmester vil jeg fortsat stræbe efter, at få indfriet så meget som muligt, ikke kun til gavn for de fleste, men også for de, som er få, men har helt særlige behov.

Hvad bringer fremtiden?

Først og fremmest, at følge virkningerne af Covid 19 tæt. Men også at fortsætte fremdriften.
Byggegrunde skal realiseres i hele kommunen. Vi skal have et serviceniveau, som vi kan være bekendt og som jo idag, er over gennemsnittet for kommunerne under et og på visse områder i top. Vi skal have en plan for hvad vi vil inden for miljø, bæredygtighed og hvilke mål vi vil realisere på. Vi skal have realiseret det ambitiøse projekt omkring Marina City, som bliver et unikt bæredygtigt projekt for sejlere, søsporten, borgerne og de som skal bo i boligerne.
Vi skal sammen med AP Pension realiserer de 4-500 boliger, caféer, grønne områder og p pladser i projektet “Ved Åen”. Vi skal fortsat i samarbejde med private og pensionskasser drive væksten.
Vi skal have vedtaget vores nye erhvervs- og vækststrategi. Vi skal have besluttet den plan for arealerne på og ved Kolding Havn, hvor der skal være mere by og grønnere erhvervshavn. Det er altså både grønnere erhvervshavn, også i fremtiden og mere byudvikling, altså både/og, ikke enten eller. For vores midtby skal bindes bedre sammen med vores fantastiske jord og erhvervshavnen skal fortsat udvikle sig og det også som verdens bedste naboer.

Fakta boks:

Jørn P er 52 år, gift med Ellen og har 3 børn. Annizette på 27, Rasmus på 21 og Niels på 19. Bor privat i Vester Nebel.

Er i dag ud over de kommunale poster, blandt andet formand for Sampension, formand for IBA Kolding, bestyrelsesmedlem i Billund Lufthavn, bestyrelsesmedlem og i formandskabet for KL. Herudover også poster i bestyrelse i Business Kolding, Erhvervsklubben Kolding, Kolding Hallerne, Slotsøbadet, TrekantBrand, Trekantområde Danmark, hvor formandsposten også blev løftet i 8 år og styregruppen for Unesco Christiansfeld.

Tidligere kontaktchef for Incite Reklamebureau, distriktschef for KVIK Køkkener, Centerchef for Kolding Storcenter, Salgschef hos Syddanske Medier, Citychef i Kolding, Butikschef for Bang & Olufsen og radio/tv handler hos Legarth Radio.

Privat nydes jagt, motion, campingture og familielivet.

Handelsuddannet og efterfølgende blandt andet: Erhvervsret, virksomhedsøkonomi, voksenpædagogikum, projektledelse, ledelse, Diploma of Leadership og bestyrelsesuddannelse på CBS.

Tildelt Beredskabets hædersmedalje, fortjenstmedalje og Ridder af Dannebrog.