Det næststørste parti i Kolding udtaler at de har stemt for et forslag omkring pasning i eget hjem, men de er samtidig modstander af det. Samtidig udtales der at normale mennesker får deres børn passet i institution. Det er det der skal til for at være en del af fællesskabet, altså man står uden for fællesskabet hvis man tager imod dette nye tilbud. Det er interessante meldinger synes jeg. Partiet udtaler også at beløbet hellere skulle være gået til gratis bleer. Det er ikke lang tid siden vi i et enigt udvalg blev enige om at fjerne dette, det fortryder man så også. Måske de bleer så kunne være betalt af nogle af de millioner, som samme parti mente var nødvendige til en sænkekasse i åen.

Vi er optaget af at lytte til de mange borgere der har ønsket denne løsning, som et alternativ, en ny flexibel løsning man også kan vælge, hvis man vel at mærke opfylder betingelserne. Det er en forsøgsordning, vi tester det af, noget som andre kommuner også har indført tidligere. Der er et loft på økonomien, så det ikke løber af sporet. Vi er i Venstre villige til at handle og gå nye veje, det er der brug for.

Ole Alsted
Byrådsmedlem (V)
Børne- og uddannelsesudvalget