Vi har i det kommende budget sat 250.000 kr. af til at sikre billigere Flextur til yderområderne i kommunen.

Det ér en stor udfordring med busser udkanten af kommunen (eller mangel på samme). Man har fra Folketinget lovgivet om hvad der er regionale busser og hvad der er lokale ruter. Det betyder, at det er uforholdsmæssig dyrt for kommunen at drifte små lokale ruter – og det er ikke mulighed at skabe “smutture” til landbyerne fra de regionale ruter.

Flextur er derfor den bedste måde at få offentlig transport i lokalområderne. En fleksibel ordning, hvor du kør fra dør til dør – på de tidspunkter, der passer dig. Det er en god ordning – men kan blive en dyr fornøjelse i længden, for dem der ofte har behov og dem der bor længst væk – og det er jo dem der har mest brug for det.

Byrådet har derfor i budgettet sat penge af til mit forslag om at sikre, at vi kan sikre billigere Flextur særlig med fokus på yderområderne/pendlere. Vi skal nu se nærmere på hvordan det skal priser/regler fungere i praksis, så vi kan få en bedre løsning til yderområderne.

Vi vil hele kommunen – også steder er så langt ude at ikke engang bussen vender!

Merete Due Paarup
Byrådsmedlem

PS. Du kan se mere om Flextur her. Når man lige har fundet ud af hvordan det virker, så er det rigtig smart. https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur