Socialdemokraterne er atter ude med beskyldninger om at blå blok ikke vil samarbejde med de røde partier. I et indlæg i JV den 9/8-2016 udtales det at der graves grøfter og vi tilsidesætter samarbejdet. De tre borgerliges ligegyldighed med andre partier kan være på vej. Så har vi hørt det med.

Når jeg kigger på fordelingen af mandater og poster i byrådet som det er i dag, kan jeg konstatere at SF med deres eneste mandat har formandsposten for Social og Sundhedsudvalget. De Radikale i Kolding har med deres eneste mandat formandsposten i Kulturudvalget. Liste Ø har med deres eneste mandat hele 5 udvalgsposter. Socialdemokraterne har formandsposten i både Plan og Boligudvalget, samt Børne og Uddannelsesudvalget. Umiddelbart vil jeg kalde det at samarbejde bredt, men det er åbenbart ikke nok. Jeg synes det er ærgerlige beskyldninger at komme med.

Vi vil i Venstre fortsat samarbejde med alle, det kommer vi længst med, der skal dog to til en tango.

Ole Alsted
Kolding Byråd (V)