Alle skal have mulighed for et indholdsrigt fritidsliv gennem idræt og kultur

På fritids- og Idrætsudvalgsmødet i mandags drøftede vi hvorledes vi kan fremme idræt på lige vilkår for alle. Hvordan parasporten i Kolding Kommune kan organiseres. Vi besluttede at indstille til det nye Fritids- og Idrætsudvalg, at der oprettes et parasportsråd. Et råd der er politisk forankret med deltagere fra flere forskellige interesse grupper bl.a. Parasport Danmark.

Det ligger også helt i tråd med mødet mandag morgen, hvor vi havde et opsamlingsmøde på parasportsindsatsen i Trekantområdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe for Trekantområdet og de har aftalt at fortsætte samarbejdet de næste 4 år og anbefalingen herfra er også at der nedsættes et parasportsråd. 
Et råd der skal arbejde med bredden af handicappede, bosteder ect. 
Der blev også drøftet hjælpemidler til idræt. Disse hjælpemidler er ligeså vigtige om hjælpemidler til hjemmet.

Fritids- og Idrætsmødet i september blev afholdt i Gårslev Hallen. Gårslev Hallen er hjemsted for den første el-hockeyklub i trekantområdet. På mødet fik vi besøg af den femdobbelte medaljevinder i bordtennis ved de Paraolympiske Lege Peter Rosenmeier, der er født uden hænder og med 1 ben fortalte om betydningen af idræt i hans liv.

I Kolding Kommune er det bredden af de handicappede som vi gerne vil have mere ud i idrætslivets fællesskab, men har vi en atlet der har talentet til Paraolympiske Lege understøtter jeg også gerne her.

En af mine mærkesager til KV 2021 er flg.: ALLE skal have mulighed for et indholdsrigt fritidsliv gennem idræt og kultur.

Yrsa Mastrup &