Alle børn har ret til en normal hverdag

Man siger, at i Danmark er alle børn er født lige, men er de det? Nogen gange får man en blid åbenbaring, andre gange bliver man sparket i nosserne og bliver tvunget til at se verden på en ny måde. Det sidste skete for min kone og mig, da vores søn for 2 år siden fik diagnosen infantil autisme. Vores verden blev forandret, og vi måtte tilpasse os en ny hverdag og en ny fremtid. Som forælder er man konstant bekymret, og hvis barnet har udfordringer blot endnu mere. Hurtigt opdager man, at de kassers som et normalt barn bliver presset ind i, ikke altid fungerer for alle. Hvis man fortæller en fisk og en abe, at de skal klatre i et træ, og fisken ikke er i stand til det, vil fisken tro hele sit liv, at den er dum. I dag får ordblinde danske børn en computer, som læser højt for dem, så de bruger næsten lige så megen tid på at læse som andre børn. Nogle børn har brug for mere støtte end andre, og det er der intet forkert i. Kommunen skal derfor være med til at støtte deres udfordringer og stille redskaber og hjælp til rådighed, så alle børn får den støtte de har brug for. En normal hverdag er nødvendig, for at et barn kan trives. For at alle kan blive behandlet lige, skal alle behandles forskelligt.

Niels Henning Bladt &