Aflysning af generalforsamling den 14. april i Arena Syd i Vamdrup

Kære medlemmer

Vi havde håbet på en lempelse af forsamlingsforbuddet, men som bekendt er der stadig restriktioner for at mødes offentligt, hvilket ikke gør det muligt at afholde vores generalforsamling.

Vi har fået lov til at udsætte generalforsamlingen til udgangen af juni måned indtil videre. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at afvente, til vi kan mødes fysisk til vores generalforsamling.

 

Med venlig hilsen 
Formand for Venstre i Vamdrup
Glenn Lundt