Vester Nebel er en landsby, som efterhånden i en længere årrække, har været i en rivende udvikling. De behov det fører med, anerkender vi i Venstre. Derfor har vi bl.a. også i sidste byrådsperiode prioriteret en nødvendig om- og tilbygning af Vester Nebel skole.

Vester Nebel mangler dog fortsat muligheden for sport og fritid i indendørs faciliteter.
En gruppe lokale frivillige har igennem de seneste år samarbejdet med skole, børnehave, dagpleje, foreningslivet og oasen (samlingspunkt for de ældre), for at finde en passende løsning, der kan tilgodese det store behov der er for indendørs idrætsfaciliteter.

Det har medført en ansøgning gennem Fritids- og idrætsudvalget til at komme i betragtning når byrådet i næste måned skal forhandle budget for de kommende år.

I Venstre støtter vi op om den udvikling der er i Vester Nebel, hvor de mange frivillige står sammen og gentagende gange har vist at de arbejder sammen om at være en stærk aktiv by.

Vi vil derfor gå til budgetforhandlingerne med et forslag om at opkøbe den nødvendige jord, som er første skridt til at en hal i Vester Nebel kan blive en realitet i fremtiden.

På vegne af Venstres byrådsgruppe
Tanya Buchreitz Jensen, byrådsmedlem og formand for fritids- og idrætsudvalget
og Trille Nikolajsen, byrådsmedlem