2 minus 1 giver 1. – også på Stenderup halvøen

Ifølge Vejdirektoratets Erfaringsopsamling rapport nr. 543, kunne 2 minus 1 veje, være attraktive i vores del af kommunen. (se link til rapporten længere nede)

En 2 minus 1 vej, giver bløde trafikanter større sikkerhed, når de færdes på og ved kørebanen på vejstrækninger, hvor der ikke er cykelstier eller hvor der ikke kan etableres cykelstier.

Hvorfor er jeg fortaler for, at vi i det nye byråd i Kolding, – skal tilgodese vores del af kommunen, så vores børn og andre cyklister kan føle sig mere sikre, når de færdes ude i trafikken? Fordi, vi igennem Agtrup, samt Sdr. Stenderup har brug for at der bliver etableret fartdæmpende foranstaltninger.

Vi oplever at bilister kører for stærkt på disse strækninger. Vi skal højne, trafiksikkerheden igennem vores landsbyer og 2 minus 1, kan være løsningen.

Læs mere her.