Det er svært at få forældre til at stille op til skolebestyrelsen – og kampvalg er mere undtagelsen end normen. Når man er travl småbørnsfamilie, så kan 4 år være en uoverskuelig lang tidshorisont. Det er brandærgeligt, at der ikke er flere der vil stille op – da det både er et spændende og vigtigt arbejde at sidde i skolebestyrelsen.

Jeg har derfor rettet henvendelse til Anni Matthisen og Eva Kjer Hansen for at få dem til at rejse det for undervisningsminister Merete Riisager med henblik på at få lavet det som en mulighed – om ikke andet så forsøgsordning eller dispensation – så man lokalt kan træffe valget om at lave 2 års perioder. Vi har erfaret, at man flere steder i landet fx Odense og Silkeborg kommune har fået dispensation – og det vil vi gerne have mulighed for. Kontinuitet også væsentlig – men det ér også vigtigt, at have engagerede folk i bestyrelsen og så der fx ikke bliver brug for 3-4-5 suppleant undervejs i perioden.

Skolebestyrelsen er jo nærdemokrati, hvor man kan have stor indflydelse på sin lokale skole og børnenes hverdag. Vi er derfor i Venstre optaget af at styrke skolebestyrelsens arbejde, indflydelse og rammevilkår. Valgperioden er et sted at starte. Når vi ikke i dag lokalt kan ændre det – så må vi banke dem op på Christiansborg. Håber på de lytter og rykker!

Der er valg til skolebestyrelserne i 2018 – så det er nu der skal sættes ind hvis vi skal have det som en mulighed til det kommende skolebestyrelsesvalg.

Merete Due Paarup
Politiker Kolding Byråd Venstre

Børne- og Uddannelsesudvalget