”Varigt skønnes beskæftigelsen øget med i størrelsesordenen 14.000 fuldtidspersoner.” Sådan svarer finansminister Bjarne Corydon på et spørgsmål om konsekvenserne af Venstres nulvækst. Beregningen kommer fra Finansministeriet og beviser altså, at nulvækst vil gavne de mange danskere, som oplever, at selv de hårdeste anstrengelser for at få et job ikke kaster ét af sig. En væsentlig pointe, som må interessere Socialdemokraternes Jesper Petersen, når han nok engang fører skræmmekampagne mod Venstres plan for den offentlige sektor.

Nulvækst i sig selv fører ikke til færre offentligt ansatte, som Jesper Petersen påstår. Det siger finansministeren også: ”Det kan med standardberegningsforudsætninger reducere antallet af offentligt beskæftigede i 2020 med 33.000 personer”. Læg her mærke til ordet ”kan” i finansministerens svar. Det betyder, at der kan komme færre offentligt ansatte med nulvækst, afhængigt af hvordan man vælger at prioritere, og det er dét, Venstre hele tiden har sagt: Nemlig at der ikke nødvendigvis vil komme færre offentligt ansatte med nulvækst. Der kan komme færre, ja, men det kan der også med en vækst på 0,4 eller 0,8 – det er et spørgsmål om prioriteter.

Med nulvækst vil vi altså gøre Danmark rigere, skabe mere beskæftigelse, og det vil ikke nødvendigvis medføre fyringer af offentligt ansatte. Nulvækst i det offentlige betyder nul vækst i det offentlige. Hverken mere eller mindre. Og når nu Jesper Petersen ønsker at tage politiske tiltag, som er til gavl for alle – som han skriver – er det vel ikke helt ved siden af at starte med at skabe flere arbejdspladser til danskerne.

Af Eva Kjer Hansen
medlem af Folketinget for Venstre
formand for Europaudvalget