Venstre går nu til valg på et klart budskab om at skabe 3000 flere jobs.

Når Kolding kommune sidste år fik over 800 nye arbejdspladser, og i år har den laveste arbejdsløshed siden 2009, går det i den rigtige retning. Men Venstre vil videre. Jobskabelse kræver en bred indsats, og at alle midler tages i brug. Mindre afgifter og færre byrder skaber flere jobs og bedre kommunal økonomi.

Venstre vil skabe 3000 flere job ved at:

  • Fjerne erhvervsafgifter. Danmarks dyreste dækningsafgift skal helt afskaffes over tid. Kommunen ligger i dag på det lovgivningsmæssige maksimum på 10 promille. Vi har i næste budgetår nedsat dækningsafgiften med 1,2 promille og herefter nedsættes den med 1,2 promille pr. år, hver gang der bliver leveret 170 nye jobs. Det er Venstres mål, at den helt afskaffes.
  • Indføre kommunal ”straks service” med svar inden for 48 timer. Hvis en virksomhed vil etablere sig eller udvide, skal der foreligge et svar fra forvaltningen inden for 48 timer.
  • Etablere en task force om jobsskabelse. Taskforcen skal skal undersøge, hvordan vi får skabt 3000 nye jobs, der kan besættes af lokal arbejdskraft. Den skal bestå af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommunen.
  • Forbedre vilkårene og sikre, at det bliver billigere at drive virksomhed. Det er et princip, der skal forfølges i det daglige politiske arbejde
  • sikre en god iværksætteri indsats. Etablering af et nyt iværksætterhus i et råt miljø, eks. tomme lagerhaller, hvor man lejer f.eks. 9 kvm. og selv indretter. Venstre vil endvidere gerne fremme, at lokale virksomheder lejer et ledigt skrivebord ud til iværksættere, hvilket kan give en god synergi imellem den etablerede virksomhed og iværksætteren.
  • Etablere en udbuds task force, der bl.a. skal sikre flere og mere smidige lokale udbud. Det skal sikres, at lokale virksomheder reelt kan komme i betragtning, når der laves udbud. Venstre vil også have en tilgang, hvor vi udfordrer lovgivningen på udbudsområdet.
  • fremme flere udviklingsprojekter imellem kommune og erhvervsliv. Kolding kommune skal være med til at skabe et marked, så virksomheder kan skabe udvikling, f.eks. inden for velfærds teknologi. Det er i den forbindelse værd at undersøge mulighederne for at gå sammen med andre kommuner for at skabe det tilstrækkelige marked.
  • Udvikle kommunen som Vestdanmarks mest attraktive handelsområde. Konkret ønsker vi, at der etableres et outlet center. Hvis planloven ændres, skal Kolding være parat til at markedsføre sig over for store butikker så som IKEA, Saturn og Mediamarkt.
  • Blive bedre til at kommunikere de indsatser, der finder sted. Eksempelvis mødes borgmesteren allerede i dag med DI, Dansk Byggeri og andre relevante parter på regelmæssig basis og drøfter forbedringer for erhvervslivets rammevilkår.