Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Vamdrup:

__________________________________

Formand
Glenn Lundt
Tyrings Ager 60, 6580 Vamdrup
Tlf: 21768616
Mail: glennlundt@hotmail.com

Næstformand
Jens Leth-Pedersen
Gl. møllevej 26, Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup
Tlf: 20738878
Mail: leth-pedersen@hotmail.com

Sekretær
Brian G. Larsen
Højvang Nord 52, 6580 Vamdrup
Tlf: 26301658
Mail: bgl@arenasyd.dk

Kasserer
Maj-Britt Strømdahl Flaskager
Søbakken 10, 6000 Kolding
Tlf.: 8175 4847
Mail: soebakken10@gmail.com