Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

____________________________________________________

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Lunderskov:

Formand
Lars Schultz
Storegade 40
6640 Lunderskov
Tlf. 50 42 90 20
e-mail: ls@froes.dk

Næstformand
Peter Schelde
Fynslundsvej 62
6064 Jordrup
Tlf. 29 27 89 29
e.mail: peter@noerupgaard.dk

Kasserer
Thomas Bjergager-Pedersen
Kotrappegyden 7,
6640 Lunderskov
Tlf. 35 37 87 35/22 25 11 62
e-mail: thomas@bjergager-pedersen.dk

Sekretær
Niels Schelde Jensen
Koldingvej 41
6640 Lunderskov
Tlf. 75 58 68 78/ 40 18 50 61
e-mail: nielsscheldejensen@gmail.com

Birgitte Kragh
Hjarupvej 20
6640 Lunderskov
TlF 30 60 09 97
e-mail: birgit@kolding.dk

Jens Erik Sørensen
Egeskovvej 17,
6640 Lunderskov
Tlf. 75 59 43 30/ 51 74 09 72
e-mail: aasejenserik@dlgtele.dk

Jan Qvang
Lykkegårdshave 51
6000 Kolding
Tlf. 41 24 83 00
e-mail: jan@quvang.dk

Bjarne Tamberg
Fynslundvej 111
6064 Jordrup
Tlf. 24 28 84 41
bjarne@tambergs.dk

Per Skafte Christensen
Chr. Jensensvej 10
6064 Jordrup
Tlf. 20560160
perskaftechristensen@yahoo.dk

Mark Glibstrup
Borgergade 16
6064 Jordrup
Tlf. 23925535
mark.g@live.dk

Vivi Palmelund Frydensbjerg
Herredsvejen 8, Egholt
6064 Jordrup
Tlf. 26 11 7770
e.mail: vivi_x89@yahoo.dk

Jørgen Schelde Pedersen
Herredsvejen 37
6640 Lunderskov
Tlf. 24 63 93 08
joesped@gmail.com

Steen Steensen Blicher
Bremhøj 3
6640 Lunderskov
Tlf. 25 60 50 00
e.mail: Blicher@live.dk

Suppleant:
Hans Peter Andersen
Kærvænget 5
6064 Jordrup
Tlf. 7555 6033 2463 0726
e-mail: hapaga@gmail.com