Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

____________________________________________________

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Lunderskov:

Formand
Lars Schultz
Storegade 40
6640 Lunderskov
Tlf. 50 42 90 20
e-mail: larskristianschultz@outlook.com

Kasserer
Henrik Krebs Jensen
Nørremarksvej 11,
6640 Lunderskov
Tlf. 7555 6374/5224 6373
e-mail: henrikkrebsjensen@gmail.com

Jens Erik Sørensen
Egeskovvej 17,
6640 Lunderskov
Tlf. 75 59 43 30/ 51 74 09 72
e-mail: aasejenserik@dlgtele.dk

Hans Peter Andersen
Kærvænget 5
6064 Jordrup
Tlf. 7555 6033 2463 0726
e-mail: hapaga@gmail.com

Per Skafte Christensen
Chr. Jensensvej 10
6064 Jordrup
Tlf. 20 56 01 60
e-mail: perskaftechristensen@yahoo.com

Steen Steensen Blicher
Bremhøj 3
6640 Lunderskov
Tlf. 25 60 50 00
e.mail: blicher@live.dk

Birgitte Kragh
Hjarupvej 20
6064 Lunderskov
Tlf. 30 60 09 97
e-mail: birgt@kolding.dk

Heidi Cenia Andersen
Risbøge 14,
6640 Lunderskov
Tlf. 27 75 51 83
e-mail: h.cenia@gmail.com

Torben Olesen
Egevænget 20
6640 Lunderskov
Tlf. 30 13 23 27
e-mail: to@agros.dk

Suppleant:
Ingen