Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Kolding:

__________________________________

Formand

Niels Henning Bladt
Sct. Knuds vej 54, 6000 Kolding
Tlf.: 2990 4988
mail: nielsbladt@gmail.com

Næstformand
Gustav Schmidt Hansen
Bispevænget 36, 6000 Kolding
Tlf.:75538766
Mail: gustavhansen@gmail.com

Kasserer
Ole Videsen
Skrænten 13, Agtrup, 6091Bjert
Tlf.:75572311/27222735
Mail: o.videsen@stofanet.dk

Sekretær
Vibeke Henriksen
Kildeparken 30, Seest, 6000 Kolding
Tlf.:24846607
Mail:vibekehenriksen1@gmail.com

Øvrige medlemmer

Bjarne Halvorsen
Lavendelvej 76, 6000 Kolding
Tlf.: 30244044
Mail: halvorsenbjarne@gmail.com

Jens Roelsgaard
Fjordvej 9, 6000 Kolding
Tlf.: 24241930
mail: jro@svaneshipping.dk

Søren Møller Jensen
Marstalsvej 20, 6000 Kolding
Tlf.:7550 1323 Mobil:4046 6823
Mail:soeren.moeller@gmail.com

Suppleant
Jan Quvang
Lykkegårdshave 51, 6000 Kolding
Tlf: 41 24 83 00
Mail: Jan@quvang.dk