Den danske landbrugssektor er en af verdens bedste. Det er vi stolte af. Landbrugs- og fødevareerhvervet beskæftiger næsten 170.000 personer og eksporterer varer for over 155 mia. kr. – en ubetinget succes, som vi skal bygge videre på.

Derfor lancerer Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti nu en fælles landbrugs- og fødevarepakke med 16 konkrete initiativer, der skal gøre det nemmere og billigere at drive landbrugs- og fødevarevirksomhed i Danmark, fjerne unødige omkostninger og skabe en bedre balance mellem hensynet til naturen og hensynet til danske arbejdspladser og vækst.

Landbrugssektoren har vækstpotentiale til at øge eksporten med op mod 50 mia. kr. og skabe op mod 25.000 arbejdspladser i løbet af de næste fem år. Det er et potentiale, vi ikke vil lade gå til spilde.

Et helt konkret forslag fra os er, at de vidtgående danske særregler for gødning udfases, så der kan gødes mere og dermed produceres flere og bedre produkter af en standard, hvor de kan bruges til brødbagning og ølbrygning.

Det er en hæmsko for væksten, at landbruget er underlagt stramme særregler, der bunder i et misforstået hensyn til natur og miljø snarere end grøn realisme. Alene en gradvis udfasning af gødningsreglerne har potentiale til at øge landbrugs- og fødevareeksporten med op til 2 mia. kr. og skabe op til knap 3.000 gode danske arbejdspladser.

Nok er den danske landbrugssektor en af verdens bedste, og produkterne i topklasse. Men hvis vi ikke plejer og dyrker dens potentiale, vil det ikke vare ved. Derfor skal vi sikre de bedst mulige vilkår, så landbruget kan skabe vækst og arbejdspladser til glæde for Danmark og for fremtiden.

Af Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand