Trille Nikolajsen

E-mail: trnik@kolding.dk
Mobil: 3060 1011

Fødselsdato: 12. januar 1973

POLITISKE HVERV:
medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
medlem af Social- og Sundhedsudvalget
næstformand Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

UDPEGET TIL:
Børn og ungeudvalget
Bestyrelsen for TUS-fonden
Bestyrelsen for Ungdommens Studiefond